Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.melaketovita.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door ByMelanie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie en afbeeldingen op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.melaketovita.com is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere informatie op deze website hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ByMelanie.